15 cm snö här. Måste ta sparken.

Prata mer med människor i min närhet om klimatfrågan

Ha ett flygfritt år

Alltid välja kollektiva färdmedel och/eller cykel när det är möjligt

Dela ditt klimatlöfte!