Jobba för samhällsomvandling! Individens pusselbit till att rädda världen är bra men alldeles för liten!

Prata mer med människor i min närhet om klimatfrågan

Testa minst en köpfri månad

Ha ett flygfritt år

Alltid välja kollektiva färdmedel och/eller cykel när det är möjligt

Dela ditt klimatlöfte!