Minska min totala klimatpåverkan. Klimatkompensera det jag inte kan minska.

Ha ett flygfritt år

Alltid välja kollektiva färdmedel och/eller cykel när det är möjligt

Dela ditt klimatlöfte!