Prata mer med människor i min närhet om klimatfrågan

Testa minst en köpfri månad

Ha ett flygfritt år

Alltid välja kollektiva färdmedel och/eller cykel när det är möjligt

Dela ditt klimatlöfte!