Prata mer med människor i min närhet om klimatfrågan

Alltid välja kollektiva färdmedel och/eller cykel när det är möjligt

Dela ditt klimatlöfte!