Minska flygandet - Max en flygresa per år/vartannat år

Prata mer med människor i min närhet om klimatfrågan

Testa minst en köpfri månad

Alltid välja kollektiva färdmedel och/eller cykel när det är möjligt

Dela ditt klimatlöfte!